Een korte ontstaansgeschiedenis van de collectie

In 1919 werd de gerechtelijke politie bij de parketten opgericht. Elke grote stad kreeg zijn gerechtelijke brigade. Ze hadden de specifieke taak om misdrijven te onderzoeken, daders op te sporen en bewijslast te verzamelen.  Vóór 1919 kwamen deze taken terecht bij gewone politiediensten. Het ontbrak hen vaak aan tijd en kennis voor een degelijk onderzoek.  De gerechtelijke […]